Çok genç Alman askerleri, Amerikalılara teslim oluyor.


28 Mart 1945, Wetzlar.
Çok genç Alman askerleri, Amerikalılara teslim oluyor.