ELIA KAZAN GELDİ - GİTTİ


ELIA KAZAN GELDİ - GİTTİ
İlk kısmı Türkiye'de, Yunanistan'da ve sonu Amerika'da geçecek olan "Amerika, Amerika !..." adlı filminin ilk hazırlıklarıyla uğraşan tanınmış rejisör Elia Kazan 28 haziran 1962 perşembe günü Yunanistan'dan memleketimize geldi. Kendinden önce gelen ekibinin hazırlıklarını gözden geçirip 4 gün kaldıktan sonra Yunanistan'a döndü.
Bir aydır Atina'da bulunan Elia Kazan bu filminde aslen Kayserili olan dedesinin Anadolu'dan Amerika'ya hicret konusunu ele almak istemektedir. Aylardan beride bir taraftan senaryonun hazırlıklarıyla uğraşırken, diğer taraftan da filmin geçeceği yerlerin tespitine çalışmaktadır.
Elia Kazan'dan birkaç gün önce memleketimize gelen kıyafet mütehassısı Gene Callahan, reji asistanı Steve Kesten ve sinemaskop mütehassısı Heskel Wexter'den müteşekkil üç kişilik ekip Kayseri'ye geçmişler ve Elia Kazan'ın doğum yeri olan Germir köyüne giderek filmin burada çekilecek kısımlarını tespit etmişlerdir.
Elia Kazan bu kısa Türkiye ziyareti için şunları söylemiştir :
- İçinde üç ayrı aşk hikayesinin yer alacağı "Amerika, Amerika !..."nın şimdiye kadar çevirdiğim filmlerin en güzeli olmasına çalışıyorum. Buraya bu seferki gelişimin sebebi de adamlarımın Türkiye havasını filme aksettirip aksettiremeyeceklerini kontrol maksadıyla. Bu filmde birçok yeni kabiliyet deneyeceğim. Dedemin gençliğini James Dean'e çok benzeyen 21 yaşındaki Yunanlı aktör Yalellis yapacak. Joanna Frank ve Linda March adındaki iki genç kıza da filmde mühim roller vereceğim.
James Dean, Marlon BrandoWarren Beaty gibi yıldızları yetiştiren Elia Kazan'a baş rolü niçin tanınmış bir Amerikalı aktöre vermediği sorulduğu zaman şunları söylemiştir :
- Amerikan aktörlerinin en kuvvetlisi dahi şarklı olamaz. Yani bizim havamıza giremezler. Ben hakiki Kayserili görünmesini becerebilecek bir aktör istiyorum. Yalellis bu rolün altından kalkabilecek kabiliyettedir.
Senaryonun Türkiye'de geçen kısımları henüz resmi makamlar tarafından tasdik edilmemiş bulunan "Amerika, Amerika !..." en son olarak 1963'ün başında bitirilmiş olacaktır. Filmin Türkiye'deki kısımlarının çekilmesi için Elia Kazan tam kadrosuyla bu ağustos ayında tekrar memleketimize gelecektir.