Erol Büyükburç


Erol Büyükburç
Genç neslin Türk şantörü. 25 yıl evvel Adana'da dünyaya geldi. İlkokulu Adana'da bitirdikten sonra İstanbul'a geldi. İstanbul'da orta ve lise tahsilini yaptı. Çocukluğundan beri müzikle uğraşan Erol Büyükburç, askerliğini Urfa'da yaparken müzik sahasında birkaç denemede bulundu. Bu denemelerden elde ettiği iyi neticeler üzerine şarkıcı ve bestekar olmaya kati surette karar verdi. Halkın karşısına profesyonel olarak ilk defa "Paraguayos"larla birlikte çıktı. Kısa bir zamanda halkın çok sevdiği şarkıcılardan biri haline geldi. Doldurduğu dört plaktan "Kiss me" ve "Little Lucy" büyük rağbet gördü. Sekiz bestesi vardır...1962