Gidenler bizden hep bir parça götürürler.


Gidenler bizden hep bir parça götürürler.
O parçanın yerinde de derin izler kalır...