En modern teknikle hazırlanan mükemmel bir bilgi hazinesi...


TABİAT * TARİH * SPOR
En modern teknikle hazırlanan mükemmel bir bilgi hazinesi...
Hayat ANSİKLOPEDİSİ
Her eve, her okula, her iş yerine ve nihayet her okuyan insana muhakkak lazım zengin ve büyük bir kültür kaynağı...
İlim, fen, teknik, tarih, coğrafya, tabiat, matematik, fizik, kimya, tıp, askerlik, güzel sanatlar, mimarlık ve diğer bütün bilgi kollarını en öz ve en lüzumlu şekilde içinde toplamıştır.
COĞRAFYA * SANAT * ASKERLİK
(1962)