Hayret verici bir canlılığa sahip olduğu için hazreti Muhammed'in dinine karşı...


Hayret verici bir canlılığa sahip olduğu için hazreti Muhammed'in dinine karşı öteden beri yüksek bir hürmet beslerim.
Bana öyle geliyor ki daima değişmekte olan hayatın değişik safhalarında ve her devre uyacak bir görüntüsü olan yegane dindir...
George Bernard Shaw