İsmail Dümbüllü


Artist Biyografileri
İsmail Dümbüllü
1897'de İstanbul'da doğdu. Sinema oyuncusu ve tuluat sanatçısıdır. 1916'da Şehzadebaşı'ndaki tuluat kumpanyalarından birisine girdi ve sahneye çıktı. Daha sonra da çeşitli tiyatrolarda çalıştı. Şu son yıllarda da kendi adına bir kumpanya kurdu. İstanbul ve taşra şehirlerinde, kasabalarında oyunlar verdi. Gençliğinde bir ara güreşen sanatçı soy adını çok güzel okuduğu "Kabalara kabalara Dümbüllü" kantosundan aldı. 1946 yılında sinemaya geçti. Başlıca filmleri şunlardır : Kızılırmak (Karakoyun), Dümbüllü macera peşinde, İncili çavuş, Ne sihirdir ne keramet, Dümbüllü sporcu, Yıldızlar revüsü ve Vur patlasın çal oynasın...1962