İstanbul valisi Vefa Poyraz 1970.


Öncülük Etti : İstanbul valisi Vefa Poyraz önce kendi aşı olarak şehrimizde başlayan kolera kampanyasını başlattı...1970