ARTHUR RANK TAHTINI TERK EDİYOR


ARTHUR RANK TAHTINI TERK EDİYOR
İngiltere filmciliğinin çehresini iki kişi değiştirmişti. Bunlardan biri birkaç yıl evvel bulunan rejisör, prodüktör Alexandre Korda, diğeri de İngiliz filmciliğinin hemen hemen yarısının sahibi olan Lord Arthur Rank idi. Önümüzdeki sonbaharda 73 yaşını tamamlayacak olan Rank, kati surette dinlenmeye çekilmeye karar verdiğini resme açıkladı. Gene aynı açıklamadan anlaşıldığına göre önümüzdeki sonbahardan itibaren İngiliz filmciliğin de Rank'ın yerini John Davis alacaktır. Filmciliğe ilk defa 1935 yılında başlayan Lord Arthur Rank aradan geçen 27 yıl içinde 15 milyon sterlini geçen (40 milyon TL) bir kapital meydana getirmeye, 500'den fazla sinema salonu açmaya ve içlerinde Jean Simmons, Trevor Howard, James Mason, Margaret Lockwood ve Sir Laurence Olivier gibileri olmak üzere binlerce İngiliz artistini şöhrete ulaştırmaya muvaffak oldu. John Davis ise 5 seneden beri Rank'ın sağ kolu idi...1962