Okeyde beklenen taş gibisin;


Okeyde beklenen taş gibisin;
Biliyorum beklemekle gelmezsin, zaten gelme. Çünkü sen gelirsen ben biterim...