Sevgi neydi ?


Sevgi neydi ?
Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti...