"The young ones" Sonya Cordeau


Yedi dil biliyor : Bugünlerde İngiltere'de "The young ones (Gençler)" adında müzikli komedide oynayan Sonya Cordeau yedi dili ana lisanı gibi konuşuyor...1962