Söylenecek sözün çokluğu bazen insanı dilsiz bırakır, tıkanır kalırsınız.


Söylenecek sözün çokluğu bazen insanı dilsiz bırakır, tıkanır kalırsınız.
Haklılığın suskunluğu diğer suskunluklara benzemez...
Murathan Mungan