Abdülvedüt (Ya Vedüt Sultan) Türbesi, Eyüp - İstanbul.Anlatılan rivayetlere göre tarihi İstanbul'un fethi dönemine kadar uzanan türbede yatan Yavedüd hazretlerinin fetih sonrasında Ayasofya'da Terleyen direk yanında nur yüzlü birinin vefat etmiş bir halde yattığını görürler. Adının Yavedüd şeklinde yazılı olduğunu anlaşılır. Gusül etmeye çalıştıklarında "Merhum magsuldür, hemen defnedin !" diye bir ses işitirler. Tabuta koyarak bir kayığa bindirirler. Kayık yelkensiz, küreksiz harekete geçtiği gibi buraya varır. İş bununla da kalmaz. Merhum burada kendi kendine yeni kazılmış bir mezarın içine girip yatar, cemaate yalnız toprak atmak kalır... Türbe Eyüp, Yavedüd caddesi üzerinde adını taşıyan caminin çaprazı gibi bir bölgede yer almakta. Zamanında harap olan türbe Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Sultan tarafından ihya ettirilerek bugünkü görünümüne kavuşturulmuştur. Türbenin karşısında Pertevniyal Sultanın bir çeşmesi bulunmaktadır 2013.