Bir milleti tutsak etmek isterseniz.


Bir milleti tutsak etmek isterseniz. Onun müziğini çürütün.
Konfüçyüs