Çifte Gelinler Türbesi, Eyüp - İstanbul.


Eyüp sultan cami avlusunda bulunan hazirede yer alan türbelerden birisidir. Yapının kitabesi bulunmamaktadır. Yapı ve süsleme tarzına bakıldığında 16. yüzyıl başlarına ait olduğu düşünülebilir. İçinde kimlerin yattığı konusunda da kesin bir bilgi yoktur. Mezar kitabelerinin en eskisi "Mihr i han ı Şehrade"ye ait olup 1519 tarihlidir ve türbenin 16.yüzyıl başlarına kadar dayandığını gösterir. Diğerlerinde ise "Şatuh Binti han" ve "Say han" gibi Türkiye'de kullanılmayan ve tanınmayan isimler bulunmaktadır. Fakat yatanların Kırım hanı Giray han hanedanı mensubu oldukları düşünülür...2013