Değer taşıyan tek hikaye vardır o da bedelini sizin ödediğinizdir...


Değer taşıyan tek hikaye vardır o da bedelini sizin ödediğinizdir...
Louis Ferdinand Celine