Ertuğrul Tekke Cami, Beşiktaş

Barbaros bulvarından Yıldız istikametine çıkışta sağ tarafta yer alan Ertuğrul tekkesi cami. Cami Şeyh Zafir tekke camii olarak da bilinir, ayrıca bir türbesi bulunur. Trablus'tan gelen şeyh Zafir, Şazeli tarikatından idi ve bunun "Medeni" kolunun kurucusu idi. Sultan Abdülhamid'de onun tarikatına intisap etmişti.