Ali Ceyhan, Süleymaniye Camii "Dinin Esası Ahlak" Mahyası.


Son mahyacı başı Ali Ceyhan'ın 1970'de Süleymaniye camisinde kurduğu "Dinin esası ahlak" mahyası.