Eyüp Sultan Türbesi İstanbul

Üstte görüldüğü gibi her sünnet çocuğunun adet üzerine ziyaret ettirildiği, Eyüp sultan camisi külliyesi içinde yer alan Eyüp sultan türbesi...2013
Türbe Tam adı Halid Bin Zeyd Ebu Eyyub El-Ensari'ye adanmıştır.  Eyüp Sultan İstanbul'a düzenlenen sefere katılmış ve bu seferde vefat etmiştir. Vasiyeti üzerine İslam ordularının ilerleyebildiği en uç noktaya defnedildi. Bir diğer efsaneye göre Bizans imparatoru, Müslüman ordusunun komutanı Yezid ile anlaşarak mezarı korumayı kabul etmiş ve burada dört sütun üzerine açık bir kubbe inşa ettirerek geceleri kandil yaktırmıştır. Aynı efsaneye göre mezar yüzyıllarca Bizans tarafından korunmuş ve ziyaret edilmiş ancak 1204'deki Latin istilası sırasında İstanbul'un diğer birçok kilise ve kutsal yerleri gibi burasıda tahrip edilerek bir izi kalmamıştır. Ta ki Akşemseddin'in keşfine kadar. Türbe Müslümanlarca ziyaret edilen önemli bir kutsal mekandır...