Ferhatpaşa Türbesi, Eyüp - İstanbul.
Ferhat paşanın türbesi İstanbul Eyüp semtinde cami kebir caddesi ile feshane caddesinin birleşim noktasında yer almaktadır. Türbe Üçüncü Murat (1574-1595) ve Üçüncü Mehmet (1595-1603) dönemi ricalinden Ferhat paşa tarafından henüz sağ iken yaptırılmıştır. Görevinden azlinden sonra Yedikule zindanlarına hapsedilen Ferhat paşa orada katledilmiştir (1595). Bu tarih basık kemerli giriş üzerinde yazılı kitabede Şair İlmi'nin mısralarından anlaşılmaktadır : "Eyledi Ferhad paşa adn-ı alide mekan, 1004" 
On altıgen planlı türbe kubbe ile örtülüdür. Girişi kemerli bir revak ile sağlanmıştır. Yapı küfeki taşı ve renkli taşlardan oluşturulmuştur. 
Türbenin ahşap kapısı sepet örgüsü tarzında sade ve kalitelidir. Kubbe içinde palmet, Rumi ve kıvrık dallı kalem işleri ile tam ortada bir ayet kitabesi mevcuttur.
Türbede yer alan sekizi mermer, dördü ahşap toplam on iki sandukanın kimlere ait olduğu tespit edilememiştir...2013