Gazi Ethem Paşa'nın Mezarı.


Gazi Ethem Paşa'nın mezarı - Eyüp sultan cami avlusu haziresi (mezarlığı)


Hüvelbaki
Devleti Osmaniye ile Yunan hükümeti beyninde 1313 tarihinde vuku bulan muharebe i mücahedanede asakiri muzafferei İslamiye baş kumandanı müşir gazi Edhem Paşa merhumun medfeni münevveridir. 
Sene 1327 fi 4 Zilhicce