Hacı Beşir Ağa Türbesi 2013.Hacı Beşir ağa Sultan Üçüncü Ahmed, Birinci Mahmud ve Üçüncü Mustafa devirlerinde sarayda Darüssaade ağası olarak hizmette bulunmuştur. Ayrıca bir diğer vazife Şeyh ül Harem olarak Mekke ve Medine'de hizmette bulunmuştur. Türbesi Eyüp sultan camisinde, Eyüp sultan hazretlerinin türbesinin hemen yanı başında yer almaktadır...2013