Her gece onu düşünmekten saatim ilerlemez oldu.


Her gece onu düşünmekten saatim ilerlemez oldu.
Kim sorarsa saat kaç diye...
Cevabım hep aynı
O'na doğru.