Hubbi Hatun türbesi, Eyüp - İstanbulEyüp'te bulunan Hubbi hatun türbesine ait iki ayrı görünüm...2013
Ayşe Hubbi Hatun, Beşiktaşlı şeyh Yahya efendinin torunudur. Sultan ikinci Selim'in nedimesi ve Akşemseddinzade Şemsi efendinin eşi idi. 1598 yılında vefat etmiş olan Hubbi hatun ikinci Selim ve üçüncü Murad döneminin meşhur kadın şairlerinden idi.