Kasım Paşa'nın kızı Ayni Hatun'un mezarı.


Kasım Paşa'nın kızı Ayni Hatun'un mezarı.
Sokollu Mehmet paşa türbesi