Lala Mustafa Paşa'nın mezarıKıbrıs fatihi Lala Mustafa paşanın mezarı, Eyüp sultan camisinin arka giriş kısmında Bostan iskelesine açılan kapılan orada yer almakta. 

Kıbrıs fatihi olarak tanınan Lala Mustafa Paşa, 1. Süleyman (Kanuni) ve 2. Selim dönemlerinde vezirlik yapmıştır. 3. Murad sadaret mührünü Sinan Paşa'ya verince üzüntüden vefat ettiği söylenir. Vefat tarihine iki farklı tarih düşülmüştür : "Hasretkeş 998/1589" ve "Rıhlet-i Lala Paşa 1004/1595". 
Ancak lahdi üzerinde 988/1580 tarihi bulunduğuna göre ölüm yılı bu olmalıdır. 
Kare planlı türbe, sivri kemerler üzerine oturan alçak sekizgen kasnağı ve kubbesiyle tipik açık türbe örneklerindendir. Kemerleri taşıyan silindirik mermer sütunların başlıkları baklavalıdır. Yapının diğer kısımları kesme küfeki taşıdır. 
Türbe içindeki tek mezar Lala Mustafa Paşa'nın kavuklu mermer lahdidir. Girift istifli sülüs kitabeye sahiptir.Lala Mustafa Paşa Türbesi'nin planı.