Mirimiran Vezir Mehmed Ağa türbesi, EyüpMirimiran Mehmed ağa, Sultan üçüncü Murad devri devlet adamlarındandır. Maraş'ta doğmuştur. Sadrazam Halil paşanın kardeşidir. Sultan ikinci Selim'in hizmetinde bulundu sonrasında yeniçeri ağası oldu. Rumeli beylerbeyliği görevine kadar yükseldi. Bu görevde iken vezirliğe getirildi. Sultan üçüncü Murad değeri düşürülen akçe meselesini halletmek üzere Mirimiran Mehmed Ağa'yı görevlendirmiş fakat yeniçeriler bütün sorumluluğu ağaya yükleyip idamını istemişlerdir. Sultan üçüncü Murad yeniçerileri ikna edememiş ve Mehmed ağa 1589'da idam edilmiştir. Bu olay tarihe beylerbeyi ve kası şeklinde geçmiştir.
Doğru ve dürüst bir devlet adamıydı. Rumeli beylerbeyliğinde bir yalı yaptırtmıştır bulunduğu semt bugün o yalının adıyla anılmaktadır.
Türbe giriş kitabesi şu şekildedir.
Mir i miran i Rum ili çün kim
dar ı dünyadan eyledi rihle
hür i gılman anun enisi olup
ide Mevla makamını cennet
didi hatif du'a idüb tarih
ola ruh u Mehemmed'e rahmet 1589
İstanbul Eyüp semtinde yer alan türbede bulunan sandukalarda Mirimiran Mehmed ağanın ve kendisiyle birlikte öldürülen defterdar Mahmud efendi medfundur...2013