Robert kolejinin açılması için Sultan Abdülaziz'in verdiği İrade-i Hümayun.


Fotoğrafta Robert koleji ikinci müdürü Orhan Mersinli, Sultan Abdülaziz'in kolejin açılması için verdiği irade i hümayunu gösterirken görülmektedir...1963