Şemseddin ve Mehmet Efendi türbesi, Eyüp - İstanbul
Eyüp'te yol kenarında yer alan Şemseddin Efendi ve Mehmet efendi türbesinin dış görünümü ve türbede yer alan sandukalar...2013