Sokollu Mehmet paşanın oğlu Kurd beyin mezarı


Sokollu Mehmet paşanın oğlu Kurd beyin mezarı  

Sokollu Mehmet paşa türbesi 
Eyüp - İstanbul, Haziran 2013