Sokollu Mehmed Paşa Türbesi. Eyüp - İstanbul.


Sokollu Mehmed Paşa'ya ait bir gravür (Mehmed Pasu Sokolovica)

Sokollu Mehmed Paşa'nın sandukası.

Eyüp, türbeler bulunan türbenin görünümleri 2013 yılına aittir. Ayrıca aynı türbe içerisinde paşanın oğlu Kurd Bey'in sandukası bulunmaktadır.