Sokollu Mehmed Paşa Türbesi. Eyüp - İstanbul.


Sokollu Mehmed Paşa'ya ait bir gravür

Sokollu Mehmed Paşa'nın sandukası.

Eyüp, türbeler bulunan türbenin görünümleri 2013 yılına aittir. Ayrıca aynı türbe içerisinde paşanın oğlu Kurd Bey'in sandukası bulunmaktadır.