Svetlana'nın Albümünden


Stalin'in kızı Svetlana'nın albümünden
Genç kızlığında da Svetlana yaşıtlarından ayrılırdı. Canlıydı, açık sözlüydü, serbest ve ileri görüşlüydü. Güzeldi de. Okulda bütün gençler çevresinde pervane olurlardı. Üstte Svetlana'nın 17 yaşındaki bir resmi görülüyor. Yanda Svetlana sekiz yaşında annesi Nadesda ile...