Zevki kadın, Sıbyan mektebi ve ÇeşmesiZEVKİ KADIN SIBYAN MEKTEBİ VE ÇEŞMESİ Fındıklı'da Devlet güzel sanatlar akademisi yanında bulunan bu bina üçüncü Osman devrinde yapılmıştır. 1756 yılında sadrazam olan ve aynı yılın Ekim ayında idam edilen Bıyıklı Ali paşa tarafından yaptırılmaya başlanmış, ancak inşaatı yarım kalınca üçüncü Zevki kadın tarafından tamamlanmıştır. Taş okulun altında yer alan çeşme de yine üçüncü Zevki kadının ilavesi olup masrafları Nuruosmaniye camii vakfından sağlanmıştır. Daha sonraları güzel sanatlar akademisi Türk tezyin sanatları bölümü olarak kullanılan bu bina 1953 yılında gayrimenkul eski eserler ve anıtlar yüksek kuruluna devredilmiştir...2013