1940 Balçık Tekkesi Türbe Tevhidhahesi.


1940 senesi Balçık tekkesi türbe (hazire) tevhidhanesine ait genel bir görünüm.