Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi, Beşiktaş - İstanbul


Barbaros Hayreddin Paşa, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın huzurunda minyatürü.


ARIADENVS BARBARVSSA.Beşiktaş Sinanpaşa camisinin karşısındadır. Paşa vefatından önce 1541 senesinde Mimar Sinan'a yaptırtmıştır. Türbede mevcut dört sandukada Barbaros Hayrettin paşa, hanımı Bala hatun ile Cafer paşa ve Cezayirli Hasan paşa yatmaktadır...1990
Türbenin 1975 yılına ait bir görünümü.