Aznavur Pasajı


Aznavur pasajının İstiklal caddesindeki girişinde birbiri üzerine sıralanmış ibrişim dükkanları yer alır. Burada gram gram ibrişim tartılır sonra da ilkel çıkrıklarda sarılır...1973