Balıklı ayazması - Thomas Allom gravürü.


Balıklı ayazması - Thomas Allom gravürü.Ayrıca; Zoodohos Piyi Manastırı'nın (Balıklı Ayazma) için 19. yüzyılda basılmış ipek üzerine bir resim.