Bamya ve Lahana sütunlarıBamya ve Lahana nişan taşlarına ait 1992'den bir görünüm. Taşlar Çinili köşkün yakınında Cephane meydanı adıyla anılan yerdedir. Yaygın inanışa göre bamyası ile meşhur Amasya süvarileri ile Lahanası meşhur Merzifon süvarileri Sultan 1. Mehmet zamanında cirit ve diğer müsabakalar yaparmış ve böylece Bamyacı ve Lahanacı olarak anılır olmuşlar. Bu müsabakaların ekseri Çinili köşk önünde yapılması adettendi.