Bayıldım Köşkü


Bayıldım köşkü gravürü 18. yüzyıl sonu

Persona non grata, Mouradgea D’Ohsson gravürlerinden birisi. "Tableau Général de L'empire Ottoman" adlı kitapta yer almaktadır...