Belirsizlik yaratıcılığın nedenidir.


Belirsizlik yaratıcılığın nedenidir.