Biniş-i Hümayun, Thomas Allom.


Thomas Allom gravürlerinden, Biniş-i Hümayun ile Eyüp'e gelen padişahın Mihrişah valide sultan sebili önünden geçişi.