Çamlıca Nur Baba Tekkesi Şeyhi Nuri Baba.


Çamlıca Nur baba tekkesi şeyhi Nuri baba.
Nouri baba - Constantinople