Bektaşi Dervişleri.


Ellerinde teber ve nefir bulunan Bektaşi dervişleri gravürü...

 Mouradgea D’Ohsson1900'lü yılların başında Eyüp'te Bektaşi dervişleri. (Dervishes Bektashi, Constantinople)