Fazla duygulu olmaya lüzum yok.


- Fazla duygulu olmaya lüzum yok. Bir his beni Daila'ya itiyor.
Ötekiyse Robert'in tesirinde...