Osmanlı saray hayatında kadınlar betimlemeli Gürcü cariye gravürü.


Osmanlı
saray hayatında kadınlar betimlemeli ikinci Gürcü cariye gravürü.