Himalaya Dağları Ebedi Saadet Vadisi Hunza


En önde çizgili aba giymiş olan ihtiyar 10 km'lik sabah yürüyüşünden dönen 118 yaşındaki Haydar beydir. Hunza'da 100'ünü geçmiş bir düzineye yakın insan yaşıyor.  

Hunza'nın Mir ve Rani'si üç kızı ile birlikte. Resimde en solda görülen dadıları Hansen'dir...1963