İnsan yaşamı boyunca bir kişiyi sever.


İnsan yaşamı boyunca bir kişiyi sever.
Önceki ve sonrakiler birer arayış, kaçış ya da aldanıştır...