Sadrazam İbrahim Paşa Sadabad (Kağıthane) Kasrı.


(Palace of the sweet waters - William Henry Bartlett)

Kağıthane'nin birbirinden güzel kasırları lale devrinin müzik, renk, ipek, hayal, aşk ve şiir dolu alemlerine 13 yıl sahne olmuştu. Yukarıdaki Bartlett gravüründe görülen kasrın sadrazam İbrahim paşanın yaptırdığı ve etrafına isim olan Sadabat kasrı olması muhtemeldir.

WILLIAM HENRY BARTLETT
Doğumu : 26 mart 1809, Kentishtown - Vefatı : 13 eylül 1854 Marsilya açıklarında bir gemide.
"The beauties of the Bosphorus (Boğaziçi'nin güzellikleri) adlı kitabındaki gravürleri hazırlayan İngiliz ressamdır. Manzara ressamı olarak yetişmiştir. İlk eserleri 1831-1833 yıllarında Londra kraliyet akademisinde sergilenmiştir. Altı kez orta doğu seyahatinde bulunmuştur.
Bartlett, J. Pardoe'nin kitabını resimlemek için 1835'de İstanbul'a gelmiştir. Hazırladığı 87 gravür İstanbul'un o yıllardaki görünümünü sergilediği için birer belge niteliğindedir. Çeliğe işlenmiş bu gravürler kalite bakımından oldukça iyi durumdadır...