Kethüda Canfeda Kadın ve Hazinedar Şevkinihal Usta çeşmesi.


Kethüda Canfeda Kadın ve Hazinedar Şevkinihal Usta çeşmesi şeklinde iki adı olan Gedikpaşa'da bulunan çeşmenin 1992 görünümü.